Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

25

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi 1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (iki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel
Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi 1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (iki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel
Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (iki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel
Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: ilanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DAU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Periodontotoji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak.
Periodontotoji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak.
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak.
Endodonti Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DAU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Analitik Kimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Bitkilerden Biyoaktif Bileşiklerin izolasyonu Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Alan Eğitimi (Matematik Eğitimi) Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doçent 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Biyoloji Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Türk Dili Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Yatkınlıklarının İncelenmesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Eğitim Programları ve öğretim Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Öğretmenlerin Eğitim Programı Teonsi Yönelimlen Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Çocuklarda Davranış Sorunlarını Önleme Üzerine Doktora Yapmış Olmak.
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Destekli Otantik Öğrenme Üzerine Doktora Yapmış Olmak.
Ingiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Çocuklara Dil öğrenme Stratejileri Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DAU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
iktisat Politikası Anabilim Dalı Profesör 1 1 iktisadi Politika Üzerine Çalışmış Olmak.
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Doçent 1 1 Eleştirel Düşünme ve Otantik Liderlik Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DAU/BOLUMU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Tasavvuf Anabilim Dalı Doçent 1 1 Horasan Tasavvufu Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Mantık Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Fahreddin er Razi’nin Mantık Anlayışı Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Tefsir Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Kur’an-ı Kerim Bağlamında Kitab-ı Mukaddes Yasası Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PROGRAM K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Genel Biyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 1 Genetik Toksikoloji, Genetik Çeşitlilik ve Popülasyon Genetiği alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.
Çeviribilim Anabilim Dalı Profesör 1 1 Doçentlik Belgesini Çeviribilim Bilim Alanında Almış Olmak.
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Yeni ve Yakın Çağ Bilim Tarihi Alanında Doçent Olup, Yukarı Fırat Havzası’nın Tarihi Üzerine Çalışma yapmış Olmak.
Geometri Anabilim Dalı Doçent 1 1 Tensor Demetleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Geometri Anabilim Dalı Doçent 1 1 Paralel Yüzeyler ve Eğriler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Yardıma Doçent 1 4 Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Genel Fizik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 4 Güneş Enerji Sistemleri İçin Optoelektronik Malzemelerin Üretimi Konusunda Doktora Yapmış Olmak.
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Süperkapasitör Elektrot Malzemelerin Üretimi Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Analitik Kimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Kromatografi ve Elektrokimya Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Modernleşme Dönemi Türk Romancılarının Edebi Doktrinlerinde Fransız Yazarlarının Etkisi Üzerinde Çalışma yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DAU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Otomotiv Anabilim Dalı Profesör 1 1 içten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıtlar Üzerine Çalışmış Olmak.

TİP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Anatomi Anabilim Dalında Akademik Deneyimli Olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AnabiSm Dalı Doçent 1 1 Uyku Apnesi Üzerine Çalışmış Olmak.
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Deneysel Veziko-Üreteral Reflüde ve Nefropati Üzerine Çalışmış Olmak.
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Mide Kanserinde Prognostik Faktörler Üzerine Çalışmış Olmak.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 1 Lenfomalar Üzerine Çalışmış Olmak.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 1 Sigara, Lepdin ve Kilo Alımı Konularında Çalışmış Olmak.
Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 1 Dal Bloğu Üzerine Çalışmış Olmak.
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 1 İlaç ve Kimyasalların Genotoksisiteleri Üzerine Çalışmış Olmak.
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Atan Kalpte Bypass Cerrahisi Üzerine Deneyimli Olmak.
Kulak, Burun. Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Tonsillektomi hastalarda Steroid Infikasyon Üzerine Çalışmış Olmak.
Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 2 Pediadtrik Ortopedi Üzerine Deneyimli Olmak.
Üroloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Böbrek Taşlannda Perkütan Nefrolitotomi Konusunda Deneyimli Olmak.
Acil Tıp Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Çocuk Kafa Travmalarında Beyin BT Endikasyonları Konusunda Çalışmış Olmak.
Acil Tıp Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Allerjik Aciller Konusunda Çalışmış Olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Pediatri Alanında Uzman Olmak veya Bu Alanda Yan Dal Yapmış Olmak.
Deri ve Zührevi hastalıklar Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Cilt Döküntülerinin Depresyonla ilişkileri Üzerine Çalışmış Olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AnabiSm Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Kardiyak Rehabilitasyonda Deneyimli Olmak.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Yoğun Bakım Alanında Deneyimli Olmak.
İç hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 ARB lerin İnsilün Direncine Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak.
Kardiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Kemoterapiye Bağlı Kardiyotoksisite Konusunda Çalışmış Olmak.
Radyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Üç Boyutlu Power Doppler Ultrasonografi Konusunda Çalışmış Olmak.
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Ghrelin ve Obezite Üzerine Çalışmış Olmak.

ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 4 Lider Üye Etkileşimi, örgütsel Sessizlik ve Psikolojik Sermaye Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 4 Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı veya Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DAU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Elektrik Programı Doçent 1 1 Schottky Yapılar Üzerine Çalışmış Olmak.

ÇAYIRLI MESLEK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DAU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Gıda Teknolojisi Programı Yardıma Doçent 1 3 Oksazolidinonların Sentezi Alanında Çalışmış Olmak.
Laborant Ve Veteriner Sağlık Programı Yardımcı Doçent 1 5 Küçükbaş Hayvan Sütünde Yağ Asit Kompozisyonu Alanında Çalışmış Olmak.
ÜZ ÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
ANABİLİM DAU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Maliye Programı Yardımcı Doçent 1 5 Pazarlamada Çevre Bilincinin Rolü Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DAU K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Turizm Rehberliği Programı Yardımcı Doçent 1 3 Sorumlu Turizm Konusunda Doktora Yapmış Olmak.