Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

75

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dahilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Profesör 1 1 Eski Anadolu toplumlarının antropolojik yapısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Spor Bilimleri alanında doçentlik unvanını almış olmak. Beden Eğitimi alanında eleştirel düşünme ve yaratıcı drama hakkında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yardımcı Doçent 2 1 Din Eğitiminde doktora yapmış olmak. Adil davranışlar göstermede din eğitiminin rolü hakkında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 İnşaat Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Kıyısal sularda su kalitesi modellemesi hakkında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 5 1 İnşaat Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak. Serebral palsili öğrencilerin kaynaştırma eğitimlerine ilişkin çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak. Zihinsel Engellilere yönelik günlük yaşam programları geliştirme hakkında çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Voleybol öğretiminde smaç ve blok becerilerinin gelişimi hakkında çalışma yapmış olmak.