Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

12

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartlan:

Yardımcı Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birime şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden fhttp://www.adanabtu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük.0 322 455 00 00

Birimi Bölüm Adı Anabilim Dalı Ünvanı Derecesi Adeti Niteliği
Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi
Havacılık ve Uzay
Bilimleri Müh.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Ya rd. Doçent 3 1 Uçak Mühendisliği veya Uçak ve Gövde Motor lisans mezunu olmak. Deneysel aerodinamik konusunda
çalışmaları bulunmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Ya rd. Doçent 3 1 Uçak ve uzay kompozitleri konularında çalışmaları bulunmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Ya rd. Doçent 3 1 Parçacık görüntüleme tekniği ve akış kontrol yöntemleri konularında çalışmaları bulunmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Ya rd. Doçent 3 1 Uçak Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, Rüzgar tüneli konusunda çalışmaları bulunmak
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Ya rd. Doçent 3 1 Uluslararası uyumsuzluk çözümü ve tahkim konularında çalışmaları bulunmak.
Siyasi Tarih Yard. Doçent 3 1 Osmanlı askeri tarihi konusunda çalışmaları bulunmak
Siyasi Tarih Ya rd. Doçent 3 1 Hükümet sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim
Sistemleri
Bilişim Teknolojileri Yard. Doçent 3 1 Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak, Bilişim veya Bilgisayar
alanında doktora yapmış olmak
İşletme Yönetim ve Organizasyon Yard. Doçent 3 1 Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak, Örgütsel davranış ve girişimcilik alanlarında
çalışmaları bulunmak.
Mimarlık ve

Tasarım Fakültesi

Mimarlık Restorasyon Yard. Doçent 3 1 Mimarlık lisans ve doktora mezunu olmak, Restorasyon alanında çalışmaları bulunmak.
Bina Bilgisi Yard. Doçent 3 1 Mimarlık lisans ve doktora mezunu olmak, Bina Bilgisi alanında çalışmaları bulunmak.
Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Yard. Doçent 3 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, Fotovoltaik sistemler konularında
çalışmaları bulunmak.
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yard. Doçent 3 1 Endüstri Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, Simülasyon modelleme ve optimizasyonu
konularında çalışmaları bulunmak.
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Enerji Depolama Teknolojileri Yard. Doçent 3 1 Hidrojen üretimi, anotlama, kompozit organik kaplama ve polimerler konusunda çalışmaları bulunmak.
Enerji Depolama Teknolojileri Yard. Doçent 3 1 Mikro-nano parçacıklar konusunda çalışmaları bulunmak.
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yard. Doçent 3 1 Makine Mühendisliği doktora mezunu olmak, Alternatif yakıtlar konusunda çalışmaları bulunmak.